Karp Zatorski - RZD

NOWE OGŁOSZENIE - Wybór oferty -Dostawa etyliny - patrz zakładka PRZETARGI * * *

Przejdź do treści

Karp Zatorski

KARP - LINIE CZYSTE I UŻYTKOWE

  Linie czyste karpia, które są w dyspozycji Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze, wykorzystywane są do krzyżowania między sobą. Krzyżowanie tych linii daje dodatnie wyniki u potomstwa F-1, w pełni heterozygostycznego, które swą żywotnością i produkcyjnością przewyższa niejednorodnie rodziców. Jest to oczekiwany przez hodowców efekt heterozji.
   W wyniku prowadzonych prac hodowlanych RZD Zator posiada aktualnie 7 linii czystych.
(c) RZD Zator 2000 - 2020
Wróć do spisu treści