Opis profilu Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze - RZD Zator

STRONA W PRZEBUDOWIE * * *

Przejdź do treści

Opis profilu Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze


Rybacki  Zakład Doświadczalny Instytutu Rybactwa Śródlądowego gospodaruje na  łącznej powierzchni 1456 ha, z czego 1186 ha stanowią stawy. Zakład  prowadzi działalność doświadczalną i produkcyjną (ryby towarowe i  materiał zarybieniowy). W działalności naukowo-badawczej RZD  specjalizuje się w pracach nad doskonaleniem populacji karpia. Zakład  zaopatruje krajowe gospodarstwa stawowe w wyselekcjonowane reproduktory  karpia.
Prowadzony program prac hodowalnych obejmuje

   prowadzenie selekcji twórczej (hodowla nowych linii)
   ocenę przydatności linii do krzyżowania w celu określenia efektu heterozji potomstwa
   hodowlę zachowawczą (reprodukcja poszczególnych linii
    zaopatrzenie producentów w selekty i tarlaki tych linii karpia,  które dają w efekcie krzyżowania potomstwo o wysokich cechach  produkcyjnych.

Obok karpia głównego gatunku hodowlanego, RZD  Zator prowadzi sprzedaż innych gatunków ryb: takich jak lin, jaź,  tołpyga, amur, karaś pospolity i złocisty, oraz ryb drapieżnych:  szczupak, sum i okoń.
Nasz adres:
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
ul. Wiejska 15
32-640 Laskowa
tel. +48 33 841 22 45; +48 33 841 21 28   +48 602 464 244; +48 606 791 654
mail:
biuro@rzdzator.pl
_____________________________________________________
Mapa dojazdu
(c) RZD Zator 2000 - 2024
Wróć do spisu treści